Skip to main content

Kāds ir Mintos ārkārtas rīcības plāns, ja finanšu sistēmas darbība tiktu traucēta fizisku infrastruktūras bojājumu dēļ?