Skip to main content

Kāds ir parādzīmju komplekta sākotnējais dzēšanas termiņš, paredzamais dzēšanas termiņš un atlikušais termiņš?