Skip to main content

Kas notiek, ja netiek pildītas Forward Flow pamatā esošā aizdevuma saistības?