Przejdź do głównej zawartości

Czy mogę zmienić dywersyfikację dla istniejącej strategii na wartość docelową, która jest niższa niż moja przypadająca do spłaty inwestycja dotycząca określonej firmy pożyczkowej?