Skip to main content

Kāpēc man ir jāiesniedz dzīvesvietu apliecinošs dokuments?