Skip to main content

Kas notiks, ja visi mani aizdevumi būs kavēti, un es nevarēšu tos pārdot otrreizējā tirgū?